Podstawowe zasady emisji

Na telebimie NIE UMIESZCZAMY spotów o charakterze niemoralnym, sprzecznych z ogólnymi zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), oraz takich, co do których istnieje podejrzenie, że mogą łamać prawo lub / i godzić w dobra podmiotów trzecich.

Na telebimie możemy NIEODPŁATNIE UMIEŚCIĆ spoty popierające tzw kampanie społeczne oraz spoty o charakterze ostrzegawczo – edukacyjnym. Na wniosek rodziny zaginionej osoby, możemy nieodpłatnie opublikować wizerunek zaginionej osoby wraz z dostarczonym przez rodzinę tekstem.

Umieszczenie spotu uzależnione jest od podpisania umowy i akceptacji Regulaminu.

Comments are closed.